365bet官网网址是什么

京山县新市镇农村公路安全生命防护“455”工程施工补充公告

【项目名称 京山县新市镇农村公路安全生命防护“455...      信息时间:2018-05-25】
原开标时间:2018/5/3 9:00:00变更为:2018/5/30 9:00:00

   

 

京山县新市镇农村公路安全生命防护455”工程施工(招标编号:JS2018052最高限价壹佰玖拾肆万肆仟玖佰零捌元整(¥1944908工程量清单详见附件。

开标时间定于2018530日上午900分。

                         

                                                        京山县新市镇人民政府

                                                            2018525       


附件:【01表】总预算表(新市镇).rar