365bet官网网址是什么

京山县永兴镇农村公路安全生命防护“455”工程施工补充公告

【项目名称 京山县永兴镇农村公路安全生命防护“455...      信息时间:2018-05-25】
原开标时间:2018/4/24 9:00:00变更为:2018/5/31 15:00:00

   

 

京山县永兴镇农村公路安全生命防护455”工程施工(招标编号:JS2018055最高限价为捌拾万壹仟陆佰贰拾伍元整(¥801625工程量清单详见附件。

开标时间定于2018531日下午1500分。

              

                                                        京山县永兴镇人民政府

                                                             2018525      


附件:【01表】总预算表(永兴镇).rar