365bet官网网址是什么

京山县曹武镇农村公路安全生命防护“455”工程施工补充公告

【项目名称 京山县曹武镇农村公路安全生命防护“455...      信息时间:2018-05-25】
原开标时间:2018/4/24 9:00:00变更为:2018/5/31 9:00:00

    

 

京山县曹武镇农村公路安全生命防护455”工程施工(招标编号:JS2018056最高限价为陆拾叁万壹仟壹佰肆拾伍元整(¥631145工程量清单详见附件。

开标时间定于2018531日上午900分。

                         

                                                        京山县曹武镇人民政府

                                                            2018525   


附件:【01表】总预算表(曹武镇).rar